auction5.6.61ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา และซาฮิวาล จำนวน 92 ตัว  เพศผู้ 48 ตัว เพศเมีย 44 ตัว
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์.036-456-700

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...