ประกาศ กรมปศุสัตว์

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช) มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน 20 ตัว โดยวิธีการขายทอดตลาด แบบประมูลรายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  ต. ควนชุม อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช โทร 08 1747 6655   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน  2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 8 มิถุนายน  2564  เริ่มประมูลเวลา 10.00 น

 

ดาวน์โหลด>>>