ประกาศประมูลกระบือ  (ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ)

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ)  มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง  จำนวน 13  ตัว โดยวิธีการขายทอดตลาด แบบประมูลรายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต. นาบัว อ. เมือง  จ. สุรินทร์  โทร 0 4454 6109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน  2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่  7  เมษายน  2564 เริ่มประมูลเวลา 10.00 น

 

ดาวน์โหลด  >>>