ประกาศประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและโคพันธุ์ซาฮิวาล (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ)

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน / โคซาฮิวาล จำนวน 78 ตัว โดยวิธีการขายทอดตลาด แบบประมูลรายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโ๕เนื้อ ต. หนองรี อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี 15190 โทร 06-5115-8757 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 - 9.30 น. และเริ่มประมูลเวลา 10.00 น

 

ดาวน์โหลด 1 >>>

ดาวน์โหลด 2 >>>

ดาวน์โหลด 3 >>>

ดาวน์โหลด 4 >>>