ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ขายทอดตลาด

ด้วยกรมปสุสัตว์ มีความประกาศจะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน พันธุ?ซาฮิวาล พันธุ์ตาก และโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน 32 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา โดยผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต. ท่าพระ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564  ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลราคาได้ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลด>>>