ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน  7 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตามประกาศ กรมปศุสัตว์  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ สพพ e-2/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  นั้น  สพพ. ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังรายละเอีนดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>