ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่องขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 17 ตัว โดยวิธีการขายวิธีทอดตลาดแนนประมูลด้วยวาจา โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธู์สัตว์เลย 302 หมู่ 22 ต. ศรีสงคราม อ. วังสะพุง จ. เลย 42130 โทร 081-0510116 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด>>>

ภาพถ่าย>>>