ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของการซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,276,978.68 บาท ๖สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อนเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) ผู้วนใจสามารถดูรายละเอียดที่มาแนบข้างล้างนี้

 

ดาวน์โหลด>>>