ประกาศ กรมปศุสัตว์

เรื่อง การขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศบส. ศรีสะเกษ) มีความประสงต๋จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน/ตาก/พื้นเมือง  จำนวน 12 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัว ด้วยวาจา  โดยผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ต. หนองครอก อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000 โทร 045-612-507 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประมูลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด ประกาศ>>>

ดาวน์โหลด รูปภาพ>>>