ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมืองภาคใต้ คัดออก   จำนวน  24   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ เทพา ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ เทพา  อ. เทพา จ. สงขลา 90150 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  1 กันยายน   2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

63 cattle tapha 1

 

ดาวน์โหลด>>>