ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและโคพันธุ์ซาฮิวาล (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ)

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน / โคซาฮิวาล จำนวน 78 ตัว โดยวิธีการขายทอดตลาด แบบประมูลรายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโ๕เนื้อ ต. หนองรี อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี 15190 โทร 06-5115-8757 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 - 9.30 น. และเริ่มประมูลเวลา 10.00 น

 

ดาวน์โหลด 1 >>>

ดาวน์โหลด 2 >>>

ดาวน์โหลด 3 >>>

ดาวน์โหลด 4 >>>

 

ประกาศประมูลกระบือ  (ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ)

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ)  มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง  จำนวน 13  ตัว โดยวิธีการขายทอดตลาด แบบประมูลรายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต. นาบัว อ. เมือง  จ. สุรินทร์  โทร 0 4454 6109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน  2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่  7  เมษายน  2564 เริ่มประมูลเวลา 10.00 น

 

ดาวน์โหลด  >>>

 

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ขายทอดตลาด

ด้วยกรมปสุสัตว์ มีความประกาศจะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน พันธุ?ซาฮิวาล พันธุ์ตาก และโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน 32 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา โดยผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต. ท่าพระ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564  ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลราคาได้ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลด>>>

 

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

 

เรื่องการขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์มีความประสงค์จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 56 ตัว โดยวิธีการทอดตลาด แบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ผู้สสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีรรมราช ต. ควรชุม อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยผู้สนใจร่วมการประมูงได้ในวันทรา 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน  7 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตามประกาศ กรมปศุสัตว์  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ สพพ e-2/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  นั้น  สพพ. ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังรายละเอีนดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>