เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายพิชิต ชูเสน รักษาการณ์แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พร้อมด้วยนายอำนาจ ศรีสิงห์ นักวิชาการสัตวบาล และนายบุญเลิศ แสงใส ช่างเครื่องยนต์ จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ออกติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ เลขที่ 333 หมู่ 6 บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ในครั้งนี้เป็นออกติดตามความก้าวหน้าที่ ฤาชาฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่งวง

ข้อมูลฟาร์ม

ฤาชาฟาร์ม ทะเบียนเครือข่ายเลขที่ สบ.7-1-01/60 ที่อยู่ฟาร์ม บริษัท ฤาชาฟาร์ม ฟรีแลนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 333 หมู่ 6 บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทร 0890018765 ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี ฤาชาฟาร์ม เลี้ยงไก่งวง พันธุ์อเมริกันบรอนซ์,เบลท์สวิลล์มอลไวท์ ฟาร์มมีตู้ฟักไข่เป็นของตัวเอง สามารถผลิตลูกได้ 8,000 ตัว/เดือน (รวบรวมไข่จากฟาร์มเครือข่ายมาฟักด้วย)

ข้อมูลสัตว์

ฤาชาฟาร์ม มีพ่อพันธุ์ไก่งวง 200 ตัว มีแม่พันธุ์ 600 ตัว ขนาดอื่นๆ 1,800 ตัว ลูก 500-700 ตัว/เดือน สามเดือนที่ผ่านมามีลูกเกิดประมาณ 1,800 ตัว มีสมาชิกเครือข่าย 10 ราย

ข้อมูลการจำหน่ายสัตว์

ฤาชาฟาร์ม จำหน่ายลูกไก่อายุไม่เกิน 7 วัน ในราคา 35 บาท จำกัดการซื้อที่ 10 ตัว/ราย พ่อพันธุ์ ฤาชาฟาร์มจำหน่าย กก.ละ 100 บาท (ไก่นน.ประมาณ 3-4 กก.) แม่พันธุ์จำหน่ายในราคาเดียวกันกับพ่อพันธุ์ ฟาร์มซื้อไก่มีชีวิตเข้า กก.ละ 130 บาท ขายไก่ชำแหละแล้ว ไม่รวมหัว,ขา,เครื่องใน,หังคอ ในราคา กก.ละ 300 บาท

ภาพกิจกรรมการติดตามเยี่ยมชมฟาร์ม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเครือข่าย (ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

วีดีโอบรรยากาศการติดตามเยี่ยมชมฟาร์ม

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมทั้งหมดจากเว็บไซต์ ศูนย์วัจิยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง