เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายพิชิต ชูเสน รักษาการณ์แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พร้อมด้วยนายอำนาจ ศรีสิงห์ นักวิชาการสัตวบาล และนายบุญเลิศ แสงใส ช่างเครื่องยนต์ จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ออกติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ในครั้งนี้เป็นออกติดตามความก้าวหน้าที่ ฟาร์ม ณ หทัยฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงโคขุน

ข้อมูลฟาร์ม

ณ หทัยฟาร์ม ทะเบียนเครือข่ายเลขที่ สบ-1-2-01/63 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 25 ม.4 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160 เจ้าของฟาร์มคุณณหทัย เหล่าทอง เบอร์ติดต่อ 082 198 4449 ณ หทัยฟาร์ม เป็นฟาร์มเครือข่ายประเภท ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ ชนิดสัตว์เป็น โคเนื้อ พันธุ์บราห์มัน

ข้อมูลสัตว์

ณ หทัยฟาร์ม มีพ่อพันธุ์ 1 ตัว มีแม่พันธุ์ 17 ตัว มีลูก 9 ตัว และในรอบสามเดือนที่ผ่านมามีลูกเกิด 4 ตัวย มีโคขุนในฟาร์มทั้งหมด 150 ตัว มีเครือข่าย 9 ราย

ข้อมูลการจำหน่ายสัตว์

ณ หทัยฟาร์ม จำหน่ายโคเพศผู้สำหรับเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อพันธุ์อายุ 1 เดือน ในราคา 6,500 บาท จำหน่ายโคขุน(ไปเวียดนาม)ในราคา กก.ละ 106 บาท (โคน้ำหนักประมาณ 530 โคหนึ่งตัวราคาประมาณ 56,180 บาท/ตัว) ขาย(ส่งโรงเชือด) กก.ละ 182 บาท (โคส่งโรงเชือด นน.ประมาณ 650 กก. โคหนึ่งตัวขายในราคาประมาณ 118,300 บาท ขาย 6 ตัว)

ภาพกิจกรรมการติดตามเยี่ยมชมฟาร์ม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ติดตามความก้าวหน้าฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ฟาร์มโคเนื้อ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี


ภาพกิจกรรมการติดตามเยี่ยมชมฟาร์ม บนเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง