เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายพิเศษ แสดกระโทก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสร้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ที่รวินันฟาร์ม ที่อยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ชนิดกระบือพื้นเมือง และกระบือลูกผสม ปัจจุบันมีพ่อพันธุ์ 1 ตัวแม่พันธุ์ 40 ตัว มีควายรุ่นและลูก ขนาดอื่นๆ รวม ทั้งสิ้น 80 ตัว

ภาพกิจกรรม

นายพิเศษ แสดกระโทก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสร้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

นายพิเศษ แสดกระโทก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสร้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

นายพิเศษ แสดกระโทก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสร้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

นายพิเศษ แสดกระโทก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสร้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

นายพิเศษ แสดกระโทก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสร้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

นายพิเศษ แสดกระโทก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสร้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

นายพิเศษ แสดกระโทก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสร้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

นายพิเศษ แสดกระโทก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสร้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์