เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง โดยนายพิชิต ชูเสน รักษาการณ์แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง และเจ้าหน้าพัสดุศูนย์ฯ โดยนางธัญวลัย โชติกวี ร่วมประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 15.00 น. โดยผ่าน Google meet

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ประชุมกับทางเจ้าหน้าสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในเรื่องการขอสนับสนุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ