เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในกรณีการรับมือโรคลัมปีสกิล ในโคกระบือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฯ สถานีฯ ในสังกัด สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ร่วมเป็นประธานการประชุม

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในกรณีการรับมือโรคลัมปีสกิล ในโคกระบือ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ