เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ทำการพ่นยากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล จากข่าวการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อ โคนม และกระบือที่เกิดการระบาดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยนายวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ได้สั่งการให้งานจัดการฟาร์มโคนม ทำการพ่นยากำจัดแมลงพาหะ ที่อาจจะเป็นต้นเหตุการระบาดของโรค

ลัมปี สกิล โรคลัมปี สกิน สามารถติดจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นการตัดวงจรพาหะ และระวังป้องกันจึงได้ทำการพ่นยากำจัดแมลงพาหะดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง พ่นยากำจัดแมลงพาหะ ในฟาร์มโคนม เพื่อป้องกันโรค ลัมปี สกิล

ภาพกิจกรรมอื่นๆ