เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ฝึกงานให้น้องๆนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ในวันนี้ฝึกทักษะการล้มวัว การจับบังคับวัวด้วยเชือก การตีเบอร์ร้อน การสูญเขาวัว และ การแก้เชือกปล่อยวัว ซึ่งหนึ่งในหลักสูตรการจัดการฟาร์มโคเนื้อ จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง (ภาพ 28 เมษายน 2564)

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ฝึกงานให้น้องๆนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ภาพกิจกรรมอื่นๆ