เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวัชร ศริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ในครั้งนี้ ทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางได้ร่วมหารือในหลักการกับคณะกรรมการบริหารโครงการในเรื่องแนวทางการเลี้ยงโคนมในส่วนของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ีดำไเนินการโดน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ