ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 รายได้แก่

  1. นายพีรพล หวังจำปี
  2. นายชัชวาลย์ ตาหนี
  3. นายบุญจ่วน งาสาน

เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพ

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ