พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 36

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ได้จำหน่ายลูกโคเนื้อให้เกษตรกรฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ( ณ หทัยฟาร์ม ทะเบียนเครือข่ายฯ สบ-1-2-01/63 ) จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในกิจกรรมฟาร์ม และทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จะได้ออกติดตามไปเก็บข้อมูลฟาร์มเครือข่ายในโอกาศต่อไป

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จำหน่ายลูกโคเนื้อให้เกษตรกรฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ( ณหทัยฟาร์ม สบ-1-2-01/63)

ภาพกิจกรรมอื่นๆ