การจัดเสวนาเกษตรกร ศูนย์วิจัยฯ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการจัดเสวนาเกษตรกร ตามโครงการเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นร่วมกับเกษตรกร เครือข่าย จำนวน 60 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯ เชียงใหม่ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มวิจัยฯ ความหลากหลายทางชีวภาพ (นางวโรชา จำปารัคน์) และกลุ่มวิจัยฯ สัตว์ปีก (นายเจนรงค์ คำมงคุณ) สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีมติในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าเสวนาครั้งนี้มีความเห็นในการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ชำแหละ พร้อมผลิตภัณฑ์จากไก่ฯ ในลำดับต่อไป

 

1174773

1174776

1174781

1174782

1174783

1174784