เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ และคณะ แวะเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง โดยมีนายวัชระ ศีริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง และทีมงานให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้แนะนำการทำงาน พร้อมให้กำลังใจกับทีมงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

ภาพกิจกรรม

Director visit 1

ภาพกิจกรมอื่นๆ web site ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง