เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผ่านมา คุณพิชิต ชูเสน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ คุณอำนาจ ศรีสิงห์ นักวิชาการสัตวบาล คุณบุญเลิศ แสงใส ช่างเครื่องยนต์ รับหมอบหมายจากคุณวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ออกเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ณ คอกแพะคุณกิมตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพกิจกรรม

Network farm goat 04 03 2564 013

ภาพกิจกรรมอื่นๆ