เป็ดเทศท่าพระ  (Tha pra Muscovy)

 

ชื่อสามัญ   เป็ดเทศท่าพระ  (Tha pra Muscovy)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cairina  moschata

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

สีขนเป็นสีดำ  มีขนสีขาวแซมที่ปีกและหน้าอกบ้าง หน้าเป็นปุ่ม หนังย่นสีแดง ปากสีดำแซมชมพู แข้งสีดำ ตาสีดำ

 

แหล่งกำเนิด

 

อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ได้รวบรวมเป็ดเทศเพศผู้และเพศเมียจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำมาปรับปรุงพันธุ์

 

ลักษณะการให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจ

 

 

 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก

210

วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก

2,305

กรัม

จำนวนไข่ (แม่/ปี)

98

ฟอง

น้ำหนักเพศผู้ที่อายุ 12 สัปดาห์

3,184

กรัม

น้ำหนักเพศเมียที่อายุ 12 สัปดาห์             

1,915

กรัม

เพศผู้โตเต็มที่น้ำหนัก

     4.1 - 4.5     

      กิโลกรัม      

เพศเมียโตเต็มที่น้ำหนัก

2.5 - 3.2

กิโลกรัม