พิมพ์
หมวดหลัก: พันธุ์สัตว์
หมวด: พันธุ์เป็ด
ฮิต: 11784

เป็ดบางปะกง (Bang Pa Kong Egg Duck)

 

ชื่อสามัญ  เป็ดบางปะกง (Bang Pa Kong Egg Duck)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Anas  platyrhynchos

 

ลักษณะประจำพันธุ์

pangpakongduck

      -  เพศผู้ มีขนตามลำตัวสีกากีเข้มตลอดลำตัว หัว ปลายปีกและปลายหางสีเขียวแก่ ขนปลายหางงอนขึ้นด้านบน 2-3 เส้น ปากสีดำแกมน้ำเงิน ขาและเท้ามีสีส้มอมดำ

 

pangpakongduckfemale

      -  เพศเมีย  มีขนตามลำตัวสีกากีอ่อนตลอดลำตัว ปากสีดำแกมน้ำเงิน ขาและเท้าสีส้มอมดำ

 

แหล่งกำเนิด

เป็ดบางปะกงเป็นพันธุ์ของเป็ดไข่ที่กรมปศุสัตว์พัฒนามาจากเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ (Khaki Campbell) นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งให้ผลผลิตไข่ฟองใหญ่และไข่ดกมากไม่น้อยกว่า 290-300  ฟอง/ตัว/ปี และเป็ดไข่พันธุ์ปากน้ำ ซึ่งเป็นเป็ดไข่พื้นเมืองที่ทนทานต่อโรคในเขตร้อนชื้น ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตเป็ดไข่ลูกผสม และผสมเพิ่มระดับสายเลือด Upgrading สร้างเป็ดบางปะกงให้เป็นพันธุ์แท้ ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีฐานการผลิตลูกเป็ดจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ศูนย์วจิัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันบุรี

 

ลักษณะการให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจ

 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ย

144

วัน

น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก              

     1,317      

กรัม

น้ำหนักไข่เฉลี่ย

65

กรัม

กินอาหาร

120-140

      กรัม/ตัว/วัน      

ผลิตไข่ปีละ

287±10

ฟอง/แม่

น้ำหนักตัวเพศผู้ 1.5 กก.
น้ำหนักตัวเมีย 1.3 กก.

 

 

pangpakong1