เป็ดไข่พันธุ์ปากน้ำ  (Pak Nam Egg Duck)

ชื่อสามัญ   เป็ดไข่พันธุ์ปากน้ำ  (Pak Nam Egg Duck)

ชื่อวิทยาศาสตร์   Anas platyrhynchos

ลักษณะประจำพันธุ์

เป็นเป็ดพื้นเมืองที่มีขนาดเล็ก

      -  เพศเมีย  มีขนสีดำตลอดลำตัว หน้าอกสีขาว  ปาก  แข้งและเท้าสีดำ

      -  เพศผู้  มีหัวสีเขียวเข้มเป็นมัน  ส่วนอื่น ๆ เหมือนเพศเมีย

ลักษณะเด่นและลักษณะด้อย

เลี้ยงง่าย  ต้านทานโรค  แข็งแรง  เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยในชนบทและสำหรับผสมข้ามพันธุ์กับเป็ดพันธุ์ กบินทร์บุรี  จะให้ลูกผสมที่มีผลผลิตสูง

แหล่งกำเนิด

เป็นเป็ดพื้นเมืองที่กรมปศุสัตว์อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี

ลักษณะการให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจ

ให้ผลผลิตไข่ปีละ

       280 - 300      

      ฟอง       

น้ำหนักไข่ฟองแรก        

60

กรัม

เริ่มไข่ฟองแรกเมื่ออายุ

18-20

สัปดาห์