ห่านชิเต่า
น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศจีน ปี 2551 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น