แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล

น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศบังคลาเทศ ปี 2548 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา