เป็ดอี้เหลียง

น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศจีน ปี 2544 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา อำเภอราัมัน จังหวัดยะลา