รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2564

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร ปี 2564

 

/tr>

เลขที่ รายชื่อครุภัณฑ์
คกท 2564/1 เครื่องชั่งน้ำหนักสุกรแบบดิจิตอล
คกท 2564/2 เครื่องทำสลบสุกรด้วยไฟฟ้า
คกท 2564/3 เครื่องผสมอาหารสัตว์แนวตั้ง ขนาด 4,000 กิโลกรัม
คกท 2564/4 เครื่องลวกและปั่นขนสุกร
คกท 2564/5 ตู้ฟักไ่อัตโนมัติ ขนาด 300 ฟอง พร้อมตู้เกิด
คกท 2564/6 มาตรวัดปริมาณน้ำนม แบบสเกล
คกท 2564/7 ซองแต่งกีบ
คกท 2564/8 ชุดผสมอาหารข้น
คกท 2564/9 เครื่องพ่นละออกฝอย (ULV)
คกท 2564/10 เครื่องคราดหญ้าชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์
คกท 2564/11 เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ติดท้ายรถแทรกเตอร์ 80 แรงม้า
คกท 2564/12 เบอร์หูชนิดวงกลมที่สามารถส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID
คกท 2564/13 คีมติดเบอร์หูชนิด RFID
คกท 2564/14 รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า
คกท 2564/15 กรงตับขังเดี่ยว ไก่แม่พันธุ์
คกท 2564/16 กรงตับขังเดี่ยว ไก่พ่อพันธุ์