รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2562: คกท.2562/26 วัสดุตาข่ายไนล่อนป้องกันสัตว์ปีก