เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Single Chop พร้อมพ่วงท้าย คกท.2562.23