รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร ปี 2561

 

เลขที่ รายชื่อครุภัณฑ์
คกท.2561/4 วัสดุตาข่ายไนล่อนป้องกันสัตว์ปีก
คกท.2561/5 เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่
คกท.2561/6 หัวฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดโฟม
คกท.2561/7 รั้วตาข่ายถัก
คกท.2561/8 ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ 
คกท.2561/9 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร้อมปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 4 นิ้ว
คกท.2561/10 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร้อมปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 3 นิ้ว
คกท.2561/11 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร้อมท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว
คกท.2561/12 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร้อมท่อพญานาค ขนาด 6 นิ้ว
คกท.2561/13 เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว
คกท.2561/14 เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว
คกท.2561/15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์
คกท.2563/16
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ยกเลิกตามหนังสือที่ กษ0605/450 ลว 29 พ.ค. 2563
คกท.2561/17 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมบุ้งกี๋ ยกเลิกตามหนังสือที่ กษ0605/450 ลว 29 พ.ค. 2563
คกท.2561/18 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า
คกท.2561/19 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า พร้อมบุ้งกี๋ ยกเลิกตามหนังสือที่ กษ0605/450 ลว 29 พ.ค. 2563
คกท.2561/20 เครื่องสับ ตัด หั่น ฟางข้าว หญ้า
คกท.2561/21 เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 16 ลบ.ม.
คกท.2561/22 เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมห่อพลาสติก
คกท.2561/23 รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์
คกท.2561/24 เครื่องสับ ตัด หั่น ฟาง หญ้า พร้อมเครื่องยนต์
คกท.2561/25 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ชุดบุ้งกี๋ ยกเลิกตามหนังสือที่ กษ0605/450 ลว 29 พ.ค. 2563
คกท.2561/26 ชุดรีดนมอัตโนมัติ แบบ Herringbone
คกท.2561/27 ถังเก็บน้ำนมดิบชนิดมีระบบทำความเย็น (cooling tank) ขนาด 1,500 ลิตร
คกท.2561/28 เครื่องวัดความดันในระบบรีดนม
คกท.2561/30 รองเท้าบู๊ต
คกท.2561/31 ผ้ากันเปื้อน
คกท.2561/32 ตาชั่งน้ำหนักขนาด 50 ตัน
คกท.2561/33 เทอร์โมมิเตอร์
คกท.2561/34 ปากคีบหลอดน้ำเชื้อ
คกท.2561/35 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 135 แรงม้า พร้อมบุ้งกี๋
คกท.2561/36 กระเป๋าใส่ถังสนาม
คกท.2561/37 อุปกรณ์สำหรับตักไนโตรเจนเหลว
คกท.2561/38 ปืนฉีดน้ำเชื้อแพะ
คกท.2561/39 อุปกรณ์เปิดถ่างช่องคลอดแพะ
คกท.2561/40 หลอดพลาสติกชีทผสมเทียมแพะ
คกท.2561/41 เครื่องชั่งแขวนทรงกระบอก ระบบสปริง
คกท.2561/42 ขวดพลาสติกขนาด 30 มิลลิลิตร พร้อมฝาปิด
คกท.2561/43 กระบวยเก็บตัวอย่างน้ำนม
คกท.2561/44 คีมติดเบอร์หูชนิด RFID 
คกท.2561/45 เครื่องตัดแบบดับเบิลช๊อบพร้อมเทลเลอร์
คกท.2561/46 เครื่องม้วนอัดพืชอาหารสัตว์หรือ Silage และผลิตห่อ(แร้บ) ที่มีขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัมใช้ต่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์
คกท.2561/47 รถยนต์ล้อยาง มีแขนไฮโดรลิกยกของเอนกประสงค์ สามารถต่อพ่วงได้กับอุปกรณ์ตักวัสดุ และอุปกรณ์จับยก-วัสดุพืชอาหารสัตว์ ทั้งที่ม้วนห่อแล้ว (Wrap) หรือยังไม่ห่อ ที่มีน้ำหนัก ขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์
คกท.2561/48 เครื่องหว่านปุ๋ยคอก
คกท.2561/49 พ่วงท้ายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์
คกท.2561/50 รถขนพืชผลทางการเกษตร
คกท.2561/51 ตาข่ายถักปม
คกท.2561/52 เครื่องหั่นหญ้าสด (Forage Cutter)
คกท.2561/53 อุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถยนต์ล้อยาง ใช้จับยกวัสดุพืชอาหารสัตว์ ทั้งที่ม้วนห่อแล้ว(Wrap) หรือยังไม่ได้ห่อ ที่มีขนาดน้ำหนัก 600-1,000 ก.ก. 
คกท.2561/54 เครื่องตรวจวัดจังหวะการรีดนม
คกท.2561/55 ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง
คกท.2561/56 รถตักล้อยาง ขนาด 74 แรงม้า
คกท.2561/57 เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 1,000 กิโลกรัม
คกท.2561/58 เครื่องบดวัตถุดิบแบบตั้งโต๊ะ  ขนาด 300 กิโลกรัม
คกท.2561/59 เครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยติดท้ายรถแทรกเตอร์
คกท.2561/60 พัดลมฟาร์ม
คกท.2561/61 ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 
คกท.2561/62 ไฟฉายคาดศีรษะผสมเทียมแพะ