ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี คกท.2555/2