ถุงพลาสติกใส บรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม สำหรับหญ้ารูซี่ คกท.2554/12