ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red)

 

ชื่อสามัญ  ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Gallus  gallus

 

ถิ่นกำเนิดหรือแหล่งที่เลี้ยง 

 

ถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกานำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. 2498 โดยฝูงไก่ที่เลี้ยงของกรมปศุสัตว์เป้นฝูงที่เลี้ยงและรักษาพันะมากว่า 50 ปี จนถือได้ว่าเป็นไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรดสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ แหล่งที่เลี้ยงพบมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

      เพศผู้  มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร

 

      -  เพศเมีย  มีลักษณะเหมือนเพศผู้

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

เมื่ออายุให้ไข่ฟองแรก 147 - 197 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,749 - 2,111 กรัม ผลผลิตไข่ 216 - 266 ฟอง/ปี น้ำหนักไข่ 47 - 63 กรัม ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด เป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ (Dual purpose) จึงเหมาะจะไช้เป็นสายแม่พันธุ์ในการผลิตไก่ลุกผสมพื้นเมืองไทย