พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 380

รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ปี 2564

รอบที่ 1

 

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564  (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด

 

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

หลักฐานการวางแผน  ดาวน์โหลด>>> 
หลักฐานการดำเนินการ  ดาวน์โหลด>>>

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 

 

 

ดาวน์โหลด1>>>

ดาวน์โหลด2>>>

ดาวน์โหลด3>>>

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์  ดาวน์โหลด>>>

 

รอบที่ 2

 

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564  (รอบ 2) ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด