พิมพ์
หมวดหลัก: แผน/ผล การใช้งบประมาณ
หมวด: แผน/ผล ใช้งบประมาณ ประจำปี 2564
ฮิต: 206

 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แยกรายเดือน