ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แยกรายเดือน