จำหน่ายสัตว์พันธุ์ดี

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 31 ตัว

 

50007ST copyสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 31 ตัว โคพื้นเมืองเพศผู้จำนวน 46 ตัว

1. โคเนื้อบราห์มันแดง จำนวน  31 ตัว (เพศผู้ 25  ตัว เพศเมีย 6 ตัว) ในวันที่ 7กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.

   วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ คอกคัดสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2.  โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง เพศผู้  จำนวน  46 ตัว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.

   วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หน่วยบุณฑริก บ้านโพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์.045-259-996

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...