ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลวังแซ้ม และตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ชื่อว่า“สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี”
วันที่ 9 ตุลาคม 2546 เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี”
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี”
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลท่าหลวง และหมู่ 2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร พื้นที่ 1,936 ไร่ 70 ตารางวา

 

ผู้อำนวยการ  
ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่ 63 หมู่ 2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3946-0882-3
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด  UTM Zone 48P X (easting) : 189857 Y (northing) : 1409314
เว็บไซต์  
แฟนเพจ  
LINE@