ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก สังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2536 ใช้ชื่อ “สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ” โดยกองบำรุงพันธุ์สัตว์ (สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ในปัจจุบัน) ได้เสนอต่อกรมปศุสัตว์ เพื่อวางนโยบายการวิจัยพัฒนาและผลิตสัตว์ปีกพันธุ์ดีอย่างเป็นระบบและให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ จึงขอใช้พื้นที่จากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรีจัดตั้งหน่วยงานบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ใน ตำบลลาดตะเคียน ถนนทางหลวงหมายเลข 304 มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงออกให้เมื่อปี พ.ศ. 2540

ปี พ.ศ. 2545 กรมปศุสัตว์ มีการปรับปรุงโครงสร้างของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ ได้ขยายกรอบอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นและหน้าที่ให้ชัดเจนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี”
ปี พ.ศ. 2559 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีการปรับปรุงโครงสร้างโดยยกฐานะศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรีเป็นศูนย์เฉพาะสัตว์ด้านสัตว์ปีก เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก มีพื้นที่ทั้งหมด 187-0-33 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วม ปัจจุบันกำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดปราจีนบุรี

 

ผู้อำนวยการ  
ที่ตั้งปัจจุบัน  หมู่ 3 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3762-5208 0-3762-5209 / 0-3762-5209
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิกัด  UTM Zone 47P X (easting) : 790840 Y (northing) : 1541607
เว็บไซต์  
แฟนเพจ  
LINE@