:: ส่วนกลาง ::
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
โทรศัพท์
e-mail address
69/1 พญาไท ราชเทวี กทม. 10400
0-2653-4922
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4922
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม                         
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4451
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4444 (ต่อ) 3223
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4452
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 0-2653-4453
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4453
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4454
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
02-653-4444 (ต่อ) 3213
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์  02-653-4444 (ต่อ) 3213
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์  02-653-4444 (ต่อ) 3213 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
:: ส่วนภูมิภาค ::
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail address
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง                                              
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260             
036-358-502,036-358-503,
/F.036-358-503
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180  035-446-216
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก                                              
ตู้ ปณ. 52 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
037-625-208, 037-625-209
/F.037-288-152
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ.18 ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25010
037-265-211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ.22 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000                                             
037-427-523
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
63 ม.2 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
039-460-882,039-460-883 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
036-456700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
78 หมู่ 13 ต.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450
044-009511, 081955-3045 /F.044-009512
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1207 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
044-249-983
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
103 หมู่ 8 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
044-810-644
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
044-605-258
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-546-109
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
045-612507
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
045-259-952/045-259-996
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
043-261-194
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
043-777-270
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมู่ 7 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
042-503-036
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
302 ม.11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
042-801-068
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
194 หมู่ 6 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
042-099-728
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ.289 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
042-250-710,081-056-9393
F.0-4224-4297
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1 หมู่ 13 ถ.อำนวยโยธา1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
053-311-836
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61/10 หมู่ 5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-684-031
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ.14 หนองระบู อ.เมือง จ.พะเยา 56000
054-466-080
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ.14 อ.เมือง จ.แพร่ 54000
054-646-457
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
79 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
055-890-712,055-540-603/
F.055-540-603
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมู่ 24 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
055-906-131,055-906-132
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ปณ 10 ปณภ.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
056-237-256, 056-237-257
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ.12 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
032-228-418
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ.32 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
081-894-8864
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
075-618-053
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมู่ 7 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช 80130
075-354-921,075-354-933/
F.0-7535-4921
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ.35 ปทจ. จ.ยะลา 95000
073-203-218
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
073-330-892
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตู้ ปณ 2 อ.เทพา จ.สงขลา 90150
074-318-041
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
075-203-040
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.