meet1คุณค่าทางโภชนาการของโคเนื้อสายพันธุ์กรมปศุสัตว์

เนื้อโคเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าต่อคนไทยมาช้านาน คนไทยบริโภคเนื้อโค

น้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อชนิดอื่นๆ  ทั้งๆ ที่โปรตีนจากเนื้อโคมีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงเนื้องจากประกอบด้วย

กรดอะมิโนที่มีประโยชน์ครบถ้วน มีกรดไขมันที่จำเป็น เป็นแหล่งของไวตามิน และแร่ธาตุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ...