ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ (DLD  Layer)

 

ชื่อสามัญ  ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ (DLD  Layer)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Gallus  gallus

 

ถิ่นกำเนิดหรือแหล่งเลี้ยงดู

 

ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ เป็นไก่ไข่ที่ถูกพัฒนาโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยด้านการ เกษตร ดำเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างพันธุ์ไก่ไข่ของประเทศไทยที่เป็นต้นพันธุ์ (GGP) พันธุ์หลัก (GP) และพันธุ์ขยาย (PS) สำหรับผลิตไก่ไข่ทางการค้า ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และให้ผลผลิตไข่ไก่ได้ดี ปัจจุบัน ไก่ไข่กรมปศุสัตว์ ได้นำไปทดสอบในระดับเกษตรกรและใช้ในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์ศิลปาชีพฯ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ ตลอดจนการเลี้ยงเพื่อประกอบเป้นอาชีพหลักและอาชีพเสริมในเกษตรกรรายย่อยใน ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

ขนลำตัว สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม ขนปีกสีน้ำตาล สร้อยคอสีน้ำตาลเข้ม ปลายหางมีสีดำ หงอนจักรใหญ่สีแดงสด เหนียงสีแดงใหญ่ ตุ้มหูแดงมีสีขาวเรื่อ ๆ ปนเล็กน้อย แข้งสีเหลือง ผิวหนังสีเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน สามารถแยกเพศลูกไก่ได้ตั้งแต่แรกเกิดด้วยสีขนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อ อายุ 1 วัน

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 169 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,717 กรัม อัตราการให้ไข่ 86 - 90 เปอร์เซนต์ ผลผลิตไข่ 290 ฟอง/ปี น้ำหนักไข่เฉลี่ย 59 กรัม/ฟอง