การติดตามข้อมูลวิชาการโคนม ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 16:29 น.

0กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม โดยนางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ พร้อมด้วย นางสาวสุธิดา อ่อนสองชั้น เดินทางไปติดตามข้อมูลวิชาการโคนม และ ข้อมูล DHI ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2555

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 13:02 น.