โคนมอินทรีย์ ที่ แดรี่โฮม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:05 น.
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายผู้ที่รักและยืนหยัดใน อาชีพการเลี้ยงโคนมมาอย่างยาวนานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง จากฟาร์มโคนมที่เน้นการผลิตน้ำนมส่งเข้าโรงงานเฉกเช่นเดียวกับเกษตรกรโดย ทั่วไปของประเทศ กลายมาเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่มีชื่อเสียง

สิ่งที่ชายผู้ที่มีชื่อ พฤฒิ เกิดชูชื่น แห่ง บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 100/1 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร. (089) 801-9988 ยืนยัน คือ ชีวิตของเขาผูกพันกับโคนมมาโดยตลอด นับตั้งแต่การเรียน การทำงาน และมาถึงวันนี้เขาก็ยังผูกพันกับการเลี้ยงโคนม ในฐานะเจ้าของแดรี่โฮม แหล่งเลี้ยงและผลิตนมขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมืองไทย


และ ที่สำคัญอีกประการคือ เขาคือ หนึ่งในผู้บุกเบิกการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ของประเทศไทย และถือว่า แดรี่โฮม คือฟาร์มโคนมอินทรีย์แห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

ข้อมูลจาก : http://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=404&section=8

รายละเอียดเพิ่มเติม..


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2013 เวลา 12:57 น.