Home
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้126
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้273
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน916
mod_vvisit_counterเืดือนนี้1753
mod_vvisit_counterเดือนก่อน3661
mod_vvisit_counterรวม409285

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
การตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย SW III
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 14:46 น.

 นางบุญส่ง คงบรรทัด ปัจจุบันมีโคซาฮิวาลทังหมด 15 ตัว เป็นลูกโค 4 ตัว โคค่อนข้างผอม เนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าแล้งอาหารไม่เพียงพอ คุณภาพต่ำ และไม่มีการเสริมอาหารข้น ....

 
การตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย SW II
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 14:46 น.

 นายสุรเดช กอนขุนทด ปัจจุบันมีโคซาฮิวาลทังหมด 15 ตัว เป็นโคที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์ 11 ตัว คลอดใหม่ 4 ตัว ....

 
การเยี่ยมชมฟาร์มเครือข่ายโคนม เพลินจิตรฟาร์ม
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 16:37 น.

 นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเครือข่ายโคนม เพลินจิตรฟาร์ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวสุธิดา อ่อนสองชั้น และนางสาวสุชาดา บัลลังน้อย โดยการเยี่ยมชมฟาร์มเครือข่ายในครั้งนี้

 
การเดินทางไปดูงานสหกรณ์โคนม ในจังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 10:54 น.

 นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ ได้เดินทางไปดูงานสหกรณ์โคนม ในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวสหัทยา ทรัพย์รอด นางสาวสุธิดา อ่อนสองชั้น และนางจิรวรรณ จุ้ยวัดเลา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 2 สหกรณ์ ดังนี้ สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด และสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด

 
การประชุมเครือข่ายผลิตโคลูกผสมเชียงใหม่-บราวน์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:35 น.

 นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ พร้อมคณะ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผลิตโคลูกผสมเชียงใหม่-บราวน์ อำเภอสันกำแพง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

 
การตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย SW
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 14:46 น.

 นางสาวสุธิดา อ่อนสองชั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่าย โคพันธุ์ SW ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางจิรวรรณ จุ้ยวัดเลา และนายนิวัติ ไชยโย โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมทั้งหมด 6 ฟาร์มด้วยกัน

 
การติดตามข้อมูลวิชาการโคนม ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2011 เวลา 16:19 น.

นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม เดินทางไปติดตามงานวิชาการโคนม ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวสุธิดา อ่อนสองชั้น และนางสาวสุชาดา บัลลังน้อย ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2554

 
การอบรม เรื่อง "การจัดเก็บข้อมูลโคนมด้วยโปรแกรม DHI เพื่อการจัดการฟาร์ม"
วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 09:18 น.

 นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ ได้เดินทางไปให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ โปรแกรม DHI แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนม เจ้าหน้าที่ ปศจ. และเจ้าหน้าที่ ปศอ. โดยจัดฝึกอบรม เรื่อง "การจัดเก็บข้อมูลโคนมด้วยโปรแกรม DHI เพื่อการจัดการฟาร์ม" ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวสหัทยา ทรัพย์รอด และนางสาวสุธิดา อ่อนสองชั้น เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และนางจิรวรรณ จุ้ยวัดเลา เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

 
การติดตามข้อมูลวิชาการและข้อมูลวิจัยโคนม ณ ศูย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:35 น.

 นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ เดินทางไปติดตามข้อมูลวิชาการและข้อมูลวิจัยโคนม ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวสหัทยา ทรัพย์รอด นางสาวสุธิดา อ่อนสองชั้น และนางจิรวรรณ จุ้ยวัดเลา ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 6


นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม


complaint2

dld.go.th/breeding/dairy, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
Dairy research and Development Section, Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement, Department of Livestock Development
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Phayathai Road, Rachatewi, Bangkok 10400
Tel. 0 2653 4451 : Fax 0 2653 4922 :: e-mail : breeding2@dld.go.th, dairydld@hotmail.com