ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

โคนมพันธุ์ขาว - ดำ (HF)